Visie

God is altijd liefde en wil een echte Vader zijn voor ons allen. Net zoals met je natuurlijke vader kan je met Hem een persoonlijke relatie ontwikkelen, van aangezicht tot aangezicht. Meer zelfs, God zelf hunkert naar het herstel van die persoonlijke relatie met ons zoals ze bestond met Adam en Eva in de hof van Eden. De scheiding tussen God en de mens die er was gekomen door de zondeval hoeft niet meer te bestaan: ze is hersteld door de komst en het offer van Jezus. God heeft ons zozeer lief dat Hij zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gezonden en opgeofferd heeft aan het kruis voor al onze zonden en ziekten. Als we dat aanbod van God aannemen worden we ook kinderen van Hem en kunnen we vanuit dat besef uitstappen en Hem laten werken in alle aspecten van ons leven.  

IEDER DIE

dorst heeft 

MAG KOMEN

en drinken 

(Johannes 7:37)

Alleen door naar

Mij terug te keren 

en op Mij

te wachten,

kunt u worden gered; 

in rust en vertrouwen

ligt uw kracht 

(Jesaja 30:15)

Jezus wordt dan onze grote broer. Hij is ons grote voorbeeld hoe die persoonlijke relatie met God er concreet kan uitzien. Jezus deed ten allen tijde de wil van zijn Vader, en stond in constante gespreksrelatie met Hem. Vanuit onszelf is het niet mogelijk om diezelfde intimiteit met God te bereiken, maar net zoals Jezus vervuld was met de Heilige Geest, kunnen we vragen om vervuld te worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest zal ons leiden, zodat we dichter naar God toe kunnen groeien, en meer en meer Zijn wil kunnen doen. Hij zal ons kracht geven, en troosten als het moeilijk gaat.

In de evangeliën lezen we dat stil worden om dicht bij de Vader te zijn een zeer essentieel deel van Jezus leven uitmaakt. Ook in onze eigen levens en in dat van vele mannen en vrouwen Gods zien we dat, hoe meer tijd we in Zijn aanwezigheid doorbrengen, hoe meer we in Zijn kracht kunnen wandelen (en handelen). Wonderen, tekenen en mirakels zullen meer en meer bij ons Christen zijn gaan horen.

Wat we zelf al hebben geleerd en ervaren over een persoonlijke relatie met de Bijbelse God, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest, en zelf nog veel verder willen ontwikkelen en realiseren, willen we delen met en aanbieden aan anderen. We willen dan ook een ontmoetingsplaats zijn voor diegenen die ook hunkeren naar meer van die persoonlijke relatie, en die van daaruit ook willen uitstappen om anderen in hun buurt, gemeente of stad datzelfde aanbod te doen.

Soaking is een levensstijl, stil worden en rusten bij God, het geeft je de mogelijkheid die intimiteitsrelatie met God te beleven en te ontwikkelen. We willen mensen aansporen om soaking deel te laten uitmaken van hun leven. Tegelijk ontdekten we ook dat bij het samen soaken de Geest soms sterker aanwezig is. Het vaste moment in de maand, en de plaats kunnen mensen ook helpen om er tijd en ruimte voor te maken.

Revival : het is ons diepe verlangen om een sterke uitstorting van Gods Geest te zien in België, zodat ook ongelovigen zien en weten dat er wat aan de hand is, en dat het God is. Ze zullen de aanwezigheid van God ervaren, en zijn wonderen, tekenen en mirakels zien.


Door sprekers uit te nodigen die veel van Gods Geest uitdragen, hopen we dat verlangen ook bij anderen aan te wakkeren, hen aan te sporen op zoek te gaan naar meer van Zijn aanwezigheid. Hoe meer mensen verlangen naar “opwekking”, en voorbede doen voor hun land, hoe dichterbij deze uitstorting van Zijn Geest komt!

Laten we er samen voor gaan…

En omdat wij zijn kinderen zijn, 

heeft God ons de Geest

van zijn Zoon gegeven,

die ‘Abba, Vader’ roept

(Galaten 4:6)

Nieuws

Lopen met God

October 3, 2016

Anderhalf jaar hebben we met een heel team hieraan gewerkt, en eindelijk is het klaar: een Christelijk start to run-programma. Het is een programma da...

Wekelijkse samenkomsten

September 26, 2012

“Zie, ik maak alle dingen nieuw”(Openb.21,5)


“Hemelse Papa, ik wil een aankondiging doen van de nieuwigheden in Gloriepoort. Hoe zullen we dat...

De Schuilplaats

August 25, 2012

De Nederlandse vertaling van "The secret place" van William Dupley is uitgekomen en bij ons te verkrijgen voor 15 euro (+verzendingskosten). Het is...

Fatherheart World en Partners in Harvest

January 20, 2010

Als organisatie hebben we ons aangesloten bij twee grotere Christelijke organisaties, namelijk Fatherheart World, en Partners in Harvest. Fatherhear...

Please reload

Designed by Roots & WingsAll information on this site is copyright © Gloriepoort.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now