top of page
Vader en dochter

Visie

God als Vader

God is altijd liefde en wil een echte Vader zijn voor ons allen. Net zoals met je natuurlijke vader kan je met Hem een persoonlijke relatie ontwikkelen, van aangezicht tot aangezicht. Meer zelfs, God zelf hunkert naar het herstel van die persoonlijke relatie met ons zoals ze bestond met Adam en Eva in de hof van Eden. De scheiding tussen God en de mens die er was gekomen door de zondeval hoeft niet meer te bestaan: ze is hersteld door de komst en het offer van Jezus. God heeft ons zozeer lief dat Hij zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gezonden en opgeofferd heeft aan het kruis voor al onze zonden en ziekten. Als we dat aanbod van God aannemen worden we ook kinderen van Hem en kunnen we vanuit dat besef uitstappen en Hem laten werken in alle aspecten van ons leven.

Jezus als voorbeeld

Jezus wordt dan onze grote broer. Hij is ons grote voorbeeld hoe die persoonlijke relatie met God er concreet kan uitzien. Jezus deed ten allen tijde de wil van zijn Vader, en stond in constante gespreksrelatie met Hem. Vanuit onszelf is het niet mogelijk om diezelfde intimiteit met God te bereiken, maar net zoals Jezus vervuld was met de Heilige Geest, kunnen we vragen om vervuld te worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest zal ons leiden, zodat we dichter naar God toe kunnen groeien, en meer en meer Zijn wil kunnen doen. Hij zal ons kracht geven, en troosten als het moeilijk gaat.

In de evangeliën lezen we dat stil worden om dicht bij de Vader te zijn een zeer essentieel deel van Jezus leven uitmaakt. Ook in onze eigen levens en in dat van vele mannen en vrouwen Gods zien we dat, hoe meer tijd we in Zijn aanwezigheid doorbrengen, hoe meer we in Zijn kracht kunnen wandelen (en handelen). Wonderen, tekenen en mirakels zullen meer en meer bij ons Christen zijn gaan horen.

Kerk als ontmoetingsplaats

Wat we zelf al hebben geleerd en ervaren over een persoonlijke relatie met de Bijbelse God, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest, en zelf nog veel verder willen ontwikkelen en realiseren, willen we delen met en aanbieden aan anderen. We willen dan ook een ontmoetingsplaats zijn voor diegenen die ook hunkeren naar meer van die persoonlijke relatie, en die van daaruit ook willen uitstappen om anderen in hun buurt, gemeente of stad datzelfde aanbod te doen.

bottom of page